กิจกรรมการกุศลของ XM ที่ยูกันดา

งานด้านมนุษยธรรมของ XM ยังคงดำเนินต่อไปด้วยภารกิจต่อไปของเราที่ประเทศยูกันดา เพื่อช่วยเหลือเด็ก ๆ ที่บ้านเด็กกำพร้า Saint Antonios of Monde Orphanage ที่อยู่ในจังหวัดโวบูเลนซิ

การช่วยกันทำโลกใบนี้ให้สดใสยิ่งขึ้นถือเป็นหนึ่งกิจกรรมหลักของการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท การศึกษาคือกุญแจสำคัญที่จะปลดล็อคศักยภาพในตัวของเราและยังถือเป็นรากฐานสำคัญของพัฒนาการทางสังคมและเศรษฐกิจสำหรับทุกประเทศทั่วโลก ดังนั้นเราจึงเชื่อมั่นว่าทุกคนควรมีโอกาสที่จะเข้าถึงการศึกษาในทุกรูปแบบ

มีเด็ก ๆ มากกว่า 400 คน ที่ตื่นขึ้นมาในแต่ละวันที่บ้านเด็กกำพร้าที่อยู่ในการดูแลของ Father Antonios Mutyaba ซึ่งเป็นนักบวชที่อุทิศตนเพื่อช่วยเหลือเด็กผู้ด้อยโอกาสให้สามารถเรียนจบชั้นมัธยมศึกษา นอกเหนือจากการที่ต้องจัดหาอาหารทั้ง 3 มื้อแล้ว เด็กกำพร้าที่เข้าเรียนในโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ร่วมกับเด็กคนอื่น ๆ ในท้องถิ่นอีกกว่า 500 คน กำลังมีจำนวนเพิ่มมากยิ่งขึ้น ซึ่งทำให้ทรัพยากรที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อความต้องการ นอกจากนี้ยังได้มีจัดตั้งโรงเรียนช่างฝีมือขึ้นเพื่อสร้างเสริมทักษะให้กับเด็กที่มีอายุมากกว่า เพื่อให้พวกเขาสามารถใช้ทักษะนี้ในการสร้างอาชีพในโรงงานอุตสาหกรรมภายในท้องถิ่นได้

เงินที่หล่อเลี้ยงบ้านเด็กกำพร้านี้จะมาจากโครงการต่าง ๆ ที่มีขึ้น เช่น การสร้างความร่วมมือกับบริษัทส่งออกเมล็ดกาแฟเพื่อสอนให้ชาวไร่ทราบถึงวิธีการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับกาแฟที่มีคุณภาพสูง อย่างไรก็ตามสิ่งนี้ยังคงไม่เพียงพอที่จะช่วยให้นักเรียนมีสิ่งของที่จำเป็นสำหรับการศึกษาที่มีคุณภาพ

บทบาทของ XM ในกิจกรรมนี้คืออะไร?

XM ได้บริจาคเงินจำนวนหนึ่งเพื่อสร้างห้องเรียนใหม่ทดแทนห้องเรียนที่ถูกทำลายโดยพายุ พวกเราเข้าใจดีว่านี่ถือเป็นงานที่หนักและต้องใช้ความสม่ำเสมอเพื่อช่วยเปลี่ยนวิถีชีวิตของเด็ก ๆ ในท้องถิ่น แต่นี่คือสิ่งหนึ่งที่เราเราไม่กลัว การได้ทำการร่วมกันเพื่อช่วยสร้างวิถีชีวิตที่ดียิ่งขึ้นของเด็ก ๆ ในรุ่นถัดไปถือเป็นภารกิจของเรา

ท่านสามารถรับชมภาพถ่ายบางส่วนของการสร้างห้องเรียนที่ XM ได้ให้การสนับสนุนได้ที่ด้านล่างนี้

error: Content is protected !!