เนื่องจากช่วงเทศกาลวันหยุดกำลังใกล้เข้ามาถึง เราขอเรียนให้ลูกค้าและหุ้นส่วนของเราทั่วโลกได้ทราบว่า ในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและเทศกาลวันขึ้นปีใหม่นี้ เงื่อนไขการซื้อขายและช่วงเวลาทำการของศูนย์กลางทางการเงินขนาดใหญ่หลายแห่งจะมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการซื้อขายได้

ตารางด้านล่างนี้แสดงรายการการเปลี่ยนแปลงของเวลาซื้อขายซึ่งจะมีผลในบางวันสำหรับช่วงวันหยุดนี้ เวลาและวันที่ที่แสดงเป็นเวลาของเซิฟเวอร์ (GMT+0)

วันที่ ช่วงเวลาซื้อขายฟอเร็กซ์
22.12.2017 ช่วงเวลาปกติ
25.12.2017 ไม่มีการซื้อขาย
26.12.2017 เปิดการซื้อขายที่เวลา 06:00
29.12.2017 ช่วงเวลาปกติ
01.01.2018 ไม่มีการซื้อขาย
02.01.2018 เปิดการซื้อขายที่เวลา 06:00

ข้อมูลต่อจากนี้เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับช่วงเวลาให้บริการสนับสนุนลูกค้าของ Exness ในช่วงวันหยุด เวลาและวันที่ที่แสดงเป็นเวลาของเซิฟเวอร์ (GMT+0)

ภาษา 24.12 25.12 31.12 01.01
อังกฤษ 00:00 – 23:59 00:00 – 23:59 00:00 – 12:00 02:00 – 23:59
จีน 00:00 – 23:59 00:00 – 23:59 00:00 – 12:00 02:00 – 23:59
รัสเซีย ไม่เปิดให้บริการ 07:00 – 23:59 ไม่เปิดให้บริการ 02:00 – 23:59
ไทย ไม่เปิดให้บริการ 00:00 – 23:59 ไม่เปิดให้บริการ 02:00 – 23:59
อินโดนีเซีย 23:00 – 23:59 00:00 – 15:00,
23:00 – 23:59
23:00 – 23:59 00:00 – 23:59
มาเลย์และทมิฬ 23:00 – 23:59 00:00 – 15:00,
23:00 – 23:59
23:00 – 23:59 00:00 – 23:59
ฮินดู, อูรดู, และเบงกาลี 04:00 – 20:00 00:00 – 23:59 04:00 – 23:59 02:00 – 23:59
ฟาร์ซี ไม่เปิดให้บริการ 04:00 – 20:00 ไม่เปิดให้บริการ 02:00 – 23:59
เวียดนาม ไม่เปิดให้บริการ 01:00 – 17:00 ไม่เปิดให้บริการ 02:00 – 17:00
เกาหลี ไม่เปิดให้บริการ 03:00 – 11:00 ไม่เปิดให้บริการ 03:00 – 11:00

โปรดทราบว่าจะไม่มี บทวิเคราะห์ฉบับทางการจาก Exness ในวันที่ 25 ธันวาคม 2017 และวันที่ 1 มกราคม 2018

เราขอแจ้งข้อมูลเพื่อให้ลูกค้าของเราได้ตระหนักว่า ช่วงก่อนและหลังวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ สภาพคล่องในตลาดจะมีระดับที่ต่ำ ดังนั้นช่วงราคาหลักทรัพย์สำหรับตราสารทางการเงินส่วนมากจะมีขนาดเพิ่มขึ้น ผลที่ตามมาคือช่วงราคาหลักทรัพย์ของ Exness จะมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาวะตลาด จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงในชั่วโมงการซือขายแลกเปลี่ยนสำหรับ BTC อย่างไรก็ตาม อาจมีสภาพคล่องที่ต่ำ โปรดอย่าลืมว่าช่วงของราคาขั้นต่ำสุดของคำสั่งซื้อขายที่รอพิจารณาจะน้อยกว่าช่วงราคาหลักทรัพย์ไม่ได้

เราขอส่งความปรารถนาดีให้กับลูกค้าของเราทั่วโลกและขอให้ทุกท่านมีความสุขในการซื้อขาย!