ประกาศสำคัญ – วันหยุดธนาคารเดือนพฤษภาคม 2018

เราขอเรียนให้ท่านทราบว่า เนื่องจากมีวันแรงงาน, วันรำลึกถึงรัฐธรรมนูญ, วันหยุดธนาคารเดือนพฤษภาคม, และวันแห่งการเสด็จสู่สวรรค์ของพระคริสต์ในเดือนพฤษภาคม ช่วงเวลาการซื้อขายตราสารต่าง ๆ จะมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงระหว่างวันที่ 1 ถึง 10 พฤษภาคม 2018 และจะกลับมาเป็นปกติหลังจากช่วงวันดังกล่าว

ท่านสามารถตรวจสอบตราสารที่มีการเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาการซื้อขายได้จากตารางที่อยู่ด้านล่างนี้:

ตราสาร01/0503/0507/0509/0510/05
COFFE-JUL18เวลาปกติเวลาปกติเปิดที่เวลา 16:35เวลาปกติเวลาปกติ
COCOA-JUL18เวลาปกติเวลาปกติเปิดที่เวลา 16:35เวลาปกติเวลาปกติ
SUGAR-JUL18เวลาปกติเวลาปกติเปิดที่เวลา 16:35เวลาปกติเวลาปกติ
หุ้นออสเตรียปิดเวลาปกติเวลาปกติเวลาปกติปิด
หุ้นเบลเยียมปิดเวลาปกติเวลาปกติเวลาปกติเวลาปกติ
หุ้นฟินแลนด์ปิดเวลาปกติเวลาปกติเวลาปกติปิด
หุ้นฝรั่งเศสปิดเวลาปกติเวลาปกติเวลาปกติเวลาปกติ
หุ้นเยอรมันปิดเวลาปกติเวลาปกติเวลาปกติเวลาปกติ
หุ้นกรีซปิดเวลาปกติเวลาปกติเวลาปกติเวลาปกติ
หุ้นอิตาลีปิดเวลาปกติเวลาปกติเวลาปกติเวลาปกติ
หุ้นเนเธอร์แลนด์ปิดเวลาปกติเวลาปกติเวลาปกติเวลาปกติ
หุ้นนอร์เวย์ปิดเวลาปกติเวลาปกติเวลาปกติปิด
หุ้นโปรตุเกสปิดเวลาปกติเวลาปกติเวลาปกติเวลาปกติ
หุ้นสเปนปิดเวลาปกติเวลาปกติเวลาปกติเวลาปกติ
หุ้นสวีเดนปิดเวลาปกติเวลาปกติปิดที่เวลา 13:55ปิด
หุ้นสวิสเซอร์แลนด์ปิดเวลาปกติเวลาปกติเวลาปกติปิด
หุ้นสหราชอาณาจักรเวลาปกติเวลาปกติปิดเวลาปกติเวลาปกติ
หุ้นสหรัฐอเมริกาเวลาปกติเวลาปกติเวลาปกติเวลาปกติเวลาปกติ
EU50Cashปิดเวลาปกติเวลาปกติเวลาปกติเวลาปกติ
EU50-JUN18ปิดเวลาปกติเวลาปกติเวลาปกติเวลาปกติ
FRA40Cashปิดเวลาปกติเวลาปกติเวลาปกติเวลาปกติ
FRA40-MAY18ปิดเวลาปกติเวลาปกติเวลาปกติเวลาปกติ
GER30Cashปิดเวลาปกติเวลาปกติเวลาปกติเวลาปกติ
GER30-JUN18ปิดเวลาปกติเวลาปกติเวลาปกติเวลาปกติ
GER20Cashปิดเวลาปกติเวลาปกติเวลาปกติเวลาปกติ
HK50Cashปิดเวลาปกติเวลาปกติเวลาปกติเวลาปกติ
IT40Cashปิดเวลาปกติเวลาปกติเวลาปกติเวลาปกติ
NETH25Cashปิดเวลาปกติเวลาปกติเวลาปกติเวลาปกติ
POL20Cashปิดปิดเวลาปกติเวลาปกติเวลาปกติ
SPAIN35Cashปิดเวลาปกติเวลาปกติเวลาปกติเวลาปกติ
SWI20Cashปิดเวลาปกติเวลาปกติเวลาปกติปิด
SWI20-JUN18ปิดเวลาปกติเวลาปกติเวลาปกติปิด
UK100Cashเวลาปกติเวลาปกติปิดเวลาปกติเวลาปกติ
UK100-JUN18เวลาปกติเวลาปกติปิดเวลาปกติเวลาปกติ

โปรดทราบว่าเวลาที่แสดงทั้งหมดเป็น GMT +3