ปลูกต้นไม้เพื่ออนาคต – XM กับภารกิจที่อินโดนีเซีย

ในช่วงสองสามปีที่ผ่านมา XM ได้พยายามอย่างต่อเนื่องที่จะนำความคิดริเริ่มจากกิจกรรม CSR มาทำให้เกิดผล ซึ่งกิจกรรมเพื่อสังคมครั้งล่าสุดของ XM ได้เกิดขึ้นที่อินโดนีเซีย ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ต้องได้รับการปกป้องทางธรรมชาติอย่างเร่งด่วน

ไม่ว่าเราจะอาศัยอยู่ในพื้นที่ใดของโลก ธรรมชาติและระบบนิเวศมีผลโดยตรงต่อวิถีชีวิตของเรา ที่ XM นอกจากเราจะตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งนี้แล้ว เรายังทำกิจกรรมเพื่อปกป้องสิ่งเหล่านี้ และมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความยั่งยืนให้กับธรรมชาติ

เมื่อไม่นานมานี้ ทีมงานของ XM ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศป่าชายเลนที่อินโดนีเซียในเมืองมารันดา ซึ่งเป็นหมู่บ้านในพื้นที่จาการ์ตาเหนือ โดยที่ XM ได้บริจาคเมล็ดพันธุ์พืชป่าชายเลนกว่า 1,000 ต้นให้กับกลุ่มชุมชนในพื้นที่มารันดา

ในปัจจุบัน 80% ของป่าชายเลนในอินโดนีเซียได้เกิดการทรุดโทรมอย่างหนัก ซึ่งจากในมุมมองทางด้านสภาวะแวดล้อม สิ่งที่เกิดขึ้นนี้เป็นอันตรายต่อความหลากหลายทางชีวภาพและชุมชนในพื้นที่ ซึ่งมีรายได้และการใช้ชีวิตขึ้นอยู่กับป่าชายเลน เพื่อที่จะทำประโยชน์ให้กับสังคมชาวมารันดา พวกเราและผู้คนในท้องถิ่นต่างก็ร่วมแรงร่วมใจช่วยกันปลูกป่าชายเลนเพื่อฟื้นฟูป่าชายเลนบริเวณใกล้เคียง

จากการปลูกป่าชายเลนเพื่ออนาคตในครั้งนี้ เรามีความเชื่อมั่นว่า สิ่งที่เราได้ร่วมแรงร่วมใจกันกับชุมชนมารันดาจะส่งผลทำให้วิถีชีวิตของพวกเขาดีขึ้น

error: Content is protected !!