มีความสุขในวันจักรี

ทีมงาน FBS มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้แสดงความยินดีแด่ราชวงศ์จักรีเนื่องในวันจักรี วันนี้โปรดรำลึกถึงผู้ที่ทำให้ประเทศไทยเป็นอย่างที่เรารู้จักในวันนี้ซึ่งมีทั้งความเป็นอิสระและสวยงาม เราขอแสดงความขอบคุณแด่พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์แห่งราชวงศ์จักรีที่กล้าหาญและทรงพระปรีชาและยังสร้างแรงบันดาลใจและปกป้องผู้คนที่มีความจงรักภักดีนับล้านทั่วประเทศ ขอถวายพระเกียรติแด่พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ในอดีตร่วมกัน จุดธูปเทียน วางพวงมาลัย-ดอกไม้สักการะ ถวายความเคารพ แสดงความรักและความเคารพนับถือที่ไม่สิ้นสุดแด่พระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี!