แนวโน้ม คือทิศทางการเคลื่อนที่ของราคา เพื่อใช้ในการคาดการณ์ว่าราคาเคลื่อนที่ไปยังทิศทางใด โดยแนวโน้มจะถูกแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

1. แนวโน้มขาขึ้น (Uptrend)

แนวโน้มขาขึ้น หรือ Uptrend หมายถึงแนวโน้มของราคาที่เคลื่อนที่ในรูปแบบปรับตัวสูงขึ้น โดยปกติแล้วหากคาดการณ์ว่าราคาจะมีแนวโน้มขาขึ้นให้ทำการ Buy เพื่อทำกำไร

ลักษณะของแนวโน้มขาขึ้น
จุดสูงสุดใหม่ สูงกว่า จุดสูงสุดเก่า หรือ High ใหม่ สูงกว่า High เก่า
จุดต่ำสุดใหม่ สูงกว่า จุดต่ำสุดเก่า หรือ Low ใหม่ สูงกว่า Low เก่า

ตัวอย่าง
H2 อยู่สูงกว่า H1 และ H3 อยู่สูงกว่า H1- H2
L1 จะอยู่ต่ำกว่า L2

2. แนวโน้มขาลง (Downtrend)

แนวโน้มขาลง หรือ Downtrend หมายถึงแนวโน้มของราคาที่เคลื่อนที่ในรูปแบบปรับตัวต่ำลง โดยปกติแล้วหากคาดการณ์ว่าราคาจะมีแนวโน้มขาลงให้ทำการ Sell เพื่อทำกำไร

ลักษณะของแนวโน้มขาลง
จุดสูงสุดใหม่ ต่ำกว่า จุดสูงสุดเก่า หรือ High ใหม่ ต่ำกว่า High เก่า
จุดต่ำสุดใหม่ ต่ำกว่า จุดต่ำสุดเก่า หรือ Low ใหม่ ต่ำกว่า Low เก่า

ตัวอย่าง
H2 อยู่ต่ำกว่า H1 และ H3 อยู่ต่ำกว่า H1- H2
L1 จะอยู่สูงกว่า L2

3. แนวโน้มเคลื่อนที่ไปด้านข้าง (Sideway)

แนวโน้มเคลื่อนที่ไปด้านข้าง หรือ Sideway คือแนวโน้มของราคาที่เคลื่อนที่ในรูปแบบไปด้านข้าง ไม่ไปยังทิศทางใดทิศทางหนึ่ง ทำให้เกิดความไม่แน่นอน เทรดเดอร์หลายๆคนจะไม่ซื้อขายในสภาวะตลาด Sideway เนื่องจากไม่รู้แนวโน้มของราคา แต่เทรดเดอร์บางคนอาจจะทำกำไรจากความไม่แน่นอนของแนวโน้มได้จากแนวรับแนวต้าน

ลักษณะของแนวโน้มขาลง
จุดสูงสุดใหม่ ใกล้เคียงกับ จุดสูงสุดเก่า หรือ High ใหม่ ใกล้เคียงกับ High เก่า
จุดต่ำสุดใหม่ ใกล้เคียงกับ จุดต่ำสุดเก่า หรือ Low ใหม่ ใกล้เคียงกับ Low เก่า

ตัวอย่าง
H1, H2, H3 จะใกล้เคียงกัน
L1, L2 จะใกล้เคียงกัน