Equity คืออะไร เทคนิคการเทรด Forex ให้ได้กำไร 2020

Equity คืออะไร

ค่า Equity นั้นเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆอีกเรื่องหนึ่งครับ สำหรับการซื้อขายหรือเทรด Forex สามารถใช้เป็นเครื่องมือ ในการช่วยทำให้บัญชีนั้น ประสบความสำเร็จในการเทรด Forex แต่ละ Lot ได้ ดังนั้น นักเทรดจึงควรมาทำความรู้จัก กับค่า Equity กันว่า Equity คืออะไร ดังนี้เราไปดูกันเลย

Equity คืออะไร พร้อมสูตรคำนวณ และตัวอย่าง

ความหมายของคำว่า Equity คืออะไร หมายถึง ยอดเงินทั้งหมด ที่เรามี เมื่อรวมกับผลกำไร / ขาดทุน ในการซื้อขาย หรือเทรด Forex หรือที่เรียกกันว่า Available Margin โดยจะแสดงค่า ที่ช่อง Equity แต่ยอดเงินที่เราเห็นนั้น จะยังไม่สามารถถอนออกมาใช้ได้จริง จนกว่านักเทรดจะทำการปิดออเดอร์นั้นๆ ให้เรียบร้อย โดยมีสูตรคำนวณ ดังนี้

Equity = Balance + Floating Profit/Loss        หรือ

Equity = Balance + จำนวนเงินของพอร์ตที่เป็นบวก – จำนวนเงินของพอร์ตที่ติดลบ

ตัวอย่าง การแสดงค่า Equity ดังนี้

1. นักเทรดมียอดเงินอยู่ในบัญชี จำนวน 3000 บาท ได้ทำการเปิดสัญญา เทรด Forex เป็นจำนวนเงิน 1000 บาท และได้กำไร จำนวน 50 บาท จะทำให้ค่าของ Equity มีค่าเป็น 3050 บาท เมื่อเราปิดสัญญา ค่าของ Equity ก็จะกลับมาเป็น 0 อีกครั้ง

2. นักเทรดมียอดเงินอยู่ในบัญชี จำนวน 3000 บาท ได้ทำการเปิดสัญญา เทรด Forex เป็นจำนวนเงิน 1000 บาท และขาดทุน จำนวน 50 บาท จะทำให้ค่าของ Equity มีค่าเป็น 2950 บาท เมื่อเราปิดสัญญา ค่าของ Equity ก็จะกลับมาเป็น 0 อีกครั้ง

Equity เกี่ยวข้องกับคำศัพท์ เหล่านี้

เมื่อทราบความหมายแล้วว่า equity คืออะไร หลายๆ ท่าน คงจะพอเข้าใจแล้วว่า มันคือการแสดงยอดเงินทั้งหมด ที่เรามีรวมกับผลกำไร/ขาดทุน ในการซื้อขายหรือเทรด Forex ซึ่งจะมีความเกี่ยวข้องกับ คำศัพท์อื่นๆ หรือค่าอื่นๆ ในการเทรด Forex เช่น ค่า Balance และ margin คือ อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกันโดยตรง แต่จะเกี่ยวข้องอย่างไรบ้าง ลองมาดูกันเลยครับ

1.Balance

เป็นยอดเงินทั้งหมด ที่ทำการฝาก เข้าไปในบัญชี ซึ่งจะเป็นยอดที่รวมกับโบนัสด้วย ยอด Balance นี้ จะเป็นยอดเงินจริง ที่ฝากเข้าบัญชี จะไม่รวมกับยอดกำไร/ขาดทุน สามารถมีหน่วยเป็นได้ ทั้งเงินบาทและเงินดอลลาร์สหรัฐ เช่น ฝากเงินเข้าบัญชีจำนวน 2000 บาท ก็จะมียอด Balance จำนวน 2000 บาท

2.Margin

เป็นยอดจำนวนเงิน ที่จะต้องใช้ ในการลงทุนทั้งหมด หรือที่เรียกว่า “เงินประกัน” ซึ่งจะมีความเกี่ยวข้อง กับ Leverage ด้วย โดยมีสูตรคำนวณ ดังนี้

Margin = ราคา ณ เวลาที่เปิด x Lot x Contract size / Leverage

3.Free Margin

เป็น Margin ที่สามารถใช้ เปิดออร์เดอร์ได้ โดยมีสูตร ดังนี้

Free Margin = Equity – Margin

4.Margin Level

เป็นเปอร์เซ็นต์ ที่สามารถบอกระดับ Margin ของนักเทรดได้ว่า เหลือกี่เปอร์เซ็นต์ โดยมีสูตร ดังนี้

Margin Level = Equity / Margin x 100 %

5.Laverage

คือ เปอร์เซ็นต์ที่นักเทรดได้ทำการยืมเงินมาจากโบรกเกอร์เพื่อที่จะได้สามารถ เปิด Order ได้มากขึ้น ซึ่งส่งผลให้นักเทรดรู้สึกสนุก มีความสุขในการเทรด Forex แบบสั้นๆ ถึงจะมีเงินทุนน้อย ก็ยังสามารถเปิด Order ได้จำนวนมากขึ้น

ก่อนที่เราจะเริ่มลงทุนในธุรกิจใดก็ตาม การมีความรู้ความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับธุรกิจนั้นเป็นสิ่งที่ดี สำหรับการลงทุนในตลาด Forex ก็เช่นกันหากเรามีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับค่า Equity ก็จะสามารถช่วยให้เราในฐานะผู้เทรด ในแง่ของการดูแลโครงสร้างภายในกิจกรรมการซื้อขาย หรือเทรดของเรา และเป็นการช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น ไม่เช่นนั้น อาจจะแย่จนถึงขั้น โดน Margin Call

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ Equity คืออะไร

1. เนื่องจากค่า Balance และค่า Equity มีความคล้ายกันมากจึงทำให้นักเทรดส่วนใหญ่เกิดความสับสน ดังนั้น นักเทรดทุกท่าน จึงควรทำการศึกษาหาความรู้ และทำความเข้าใจให้ดี ระหว่างค่า Balance และค่า Equity ควรจำไว้เสมอว่า ค่า Balance คือ เงินต้น ส่วนค่า Equity คือ เงินสุดท้าย

2. เนื่องจากค่า Balance และค่า Equity มีความเชื่อมโยงกัน ดังนั้น ถ้าหากค่า Equity นั้น มีค่าด้านลบ เกิดการขาดทุนมากๆ หรือขาดทุนบ่อยๆ ก็จะทำให้ค่าของ Balance นั้นขาดทุนมาก ตามไปด้วยเช่นกัน

3. ค่า Equity ในอีกมุมหนึ่ง ก็เป็นเสมือนสัญญาณอันตราย หากนักเทรดท่านใดที่ไม่สามารถปิดออเดอร์ เพื่อทำให้กำไร กลับมาเป็นบวกได้ สุดท้ายนักเทรดท่านนั้น อาจจะต้องสูญเสียเงิน จำนวนมาก เกิด Margin Call หรืออาจจะถึงขั้นต้องล้างพอร์ตเลย ก็ได้

สรุปเรื่อง Equity

จากที่ได้เรียนรู้มาทั้งหมดนี้ก็สามารถสรุปได้ว่า equity คืออะไร และการเพิ่ม equity เป็นการทำกำไรในการซื้อขาย หรือเทรด Forex ให้ได้มากขึ้น หากเราทำการซื้อขาย หรือเทรด Forexได้กำไรเพิ่มมากขึ้นก็จะทำให้ค่า equity นั้นเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยย่อมส่งผลดีให้กับเราเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เรานั้นประสบความสำเร็จในตลาด Forex ได้ นั่นเอง